7 listopada 2022

Badanie w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego

w związku z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata
2022-2026 bardzo proszę o uzupełnienie załączonego formularza: Badanie w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.
W formularzu należy opisać działania zrealizowane w szkole/placówce w roku szkolnym 2021/2022
oraz udział w przedsięwzięciach z ww. zakresu.

formularz do uzupełnienia

Termin uzupełnienia formularza: 21.11.2022 r.

Analiza działań podejmowanych w szkołach/placówkach woj. świętokrzyskiego w zakresie profilaktyki
HIV/AIDS pozwoli na zdiagnozowanie Państwa potrzeb w tym obszarze.