4 listopada 2022

Wojewódzki Konkurs Literacki „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II”

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach i Kuria Diecezjalna w Kielcach Wydział Katechetyczny zapraszają do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Piękno stworzenia. Człowiek i wartości w twórczości Świętego Jana Pawła II”. Prace konkursowe można nadsyłać do 30 listopada 2022 r.

Konkurs jest zorganizowany w celu upowszechniania twórczości poetyckiej i nauczania Papieża – Polaka, propagowania norm moralnych i etycznych, a także stworzenia przestrzeni dla wrażliwych i utalentowanych pisarzy i poetów amatorów.

Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie napisać wiersz lub opowiadanie/wspomnienie. Powinny to być utwory dotychczas niepublikowane i nienagradzane, dla których inspiracją będzie jeden z zamieszczonych w regulaminie konkursu fragmentów twórczości Świętego Jana Pawła II.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 19 lat, od 20 lat.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.wdkkielce.pl.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.