25 maja 2010

Amortyzacja upadku – komunikat dotyczący programu „Radosna szkoła”

Szanowni Państwo,

istotnym aspektem utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw jest zgodność z zasadami bezpieczeństwa oraz z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915). Kwestiami uregulowanymi w ww. rozporządzeniu są: zgodność z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, gwarancja, rodzaj i zastosowanie sprzętu rekreacyjnego, powierzchnia i nawierzchnia szkolnego placu zabaw, jej kolor oraz amortyzacja upadku . Te parametry szkolnego placu zabaw muszą być zgodne z założeniami Programu „Radosna szkoła”, aby mógł on zostać pozytywnie oceniony przez firmę kontrolującą. Wszystkie decyzje, dotyczące szczegółowego projektu, należą do dyrektora szkoły i organu prowadzącego.

Jednym z warunków zgodności szkolnego placu zabaw z założeniami Programu „Radosna szkoła” jest amortyzacja upadku. Urządzenia rekreacyjne instalowane w ramach Programu muszą odpowiadać maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 1,50 m. Zgodnie z załącznikiem nr 2 ww. rozporządzenia nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzuje upadek dziecka z wysokości do 1,50 m. Zapis dotyczący wysokości swobodnego upadku do 1,50 m jest podyktowany bezpieczeństwem dzieci oraz koniecznością dostosowania urządzeń rekreacyjnych do wieku i potrzeb dzieci w klasach I-III szkół podstawowych.