24 maja 2010

Dobra praktyka „Zbiórka aluminiowych opakowań po napojach na rzecz dzieci poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi na Haiti”