27 października 2022

Seminarium „Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym”

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL organizuje w roku szkolnym 2022/2023 cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej o zasięgu krajowym z udziałem gości zagranicznych.

Przewodni tytuł planowanego seminarium to „Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym”.

Zapraszamy nauczycieli do dzielenia się własnym doświadczeniem i prezentowania praktycznych rozwiązań pedagogicznych. Dzięki temu zostanie stworzona szansa wypracowania innowacyjnych rozwiązań, studentom zaś możliwość poznania nie tylko teoretycznych podstaw, ale również praktycznych uwarunkowań pracy wychowawczo-dydaktycznej, uczenia się od Mistrza.

W bieżącym roku szkolnym przewidujemy trzy spotkania:

  • Spotkanie I: Trudności z adaptacją i integracją społeczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby ich przezwyciężania – 25.11.2022 r.
  • Spotkanie II: Trudności dydaktyczne uczniów na I etapie edukacyjnym – propozycje praktycznych rozwiązań – 24.02.2023 r.
  • Spotkanie III: Współpraca rodziny i szkoły. Zasady komunikacji i integracji społecznej w świetle integralnego rozwoju dziecka (fizycznego, intelektualnego, społeczno-etycznego, kulturalnego, religijnego) – 21.04.2023 r.

Spotkania będą odbywać się w godz. 13.00-16.00, w formie zdalnej na platformie Teams. Udział w seminarium jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym udziale w seminarium.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.11.2022 r. na adres: seminarium22@kul.pl.

Załączniki

karta uczestnictwa
Data: 2022-10-27, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
klauzula informacyjna rodo
Data: 2022-10-27, typ pliku: DOCX, rozmiar: 113 KB