27 października 2022

IV ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”

W 2019 roku organizacje harcerskie i skautowe organizując pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, rozpoczęły debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której biorą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy.

Dziś już po raz czwarty organizacje te zapraszają na „Forum o wychowaniu”, aby kontynuować dialog społeczny o kierunkach wychowania trzeciej dekadzie XXI wieku, umożliwiając wielu środowiskom naukowym, oświatowym, instytucjom państwowym, organizacjom pozarządowym wymianę myśli i doświadczeń dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest wychowawca – jego dobrostan, samoświadomość i środowisko.

Ostatnie lata uwidoczniły, jak bardzo dzieci i młodzież potrzebują profesjonalnych, prawdziwych wychowawców. Pokazały również, jak bardzo wychowawcy są świadomi odpowiedzialności, swojej roli i zadań. Ale także jak bardzo są osamotnieni w swojej pracy. Spełniony wychowawca będzie odpowiednio dbał o rozwój wychowanków, da im poczucie bezpieczeństwa i zachęci do wejścia w dorosłe życie. Ważne zatem jest, by wychowawca miał szansę na samorealizację w życiu zawodowym, poczucie świadomości własnej przydatności, poczucie spełnienia oraz sukcesu. Zależy to jednak od wielu czynników, które mogą sprzyjać lub przeszkadzać w byciu dobrym wychowawcą.

Organizatorzy zapraszają do dyskusji i udziału w konferencji 4 listopada 2022 r. w formule hybrydowej (limitowana liczba osób stacjonarnie w Warszawie i nielimitowana liczba osób online).

Szczegółowe informacje o konferencji i zgłoszenia: https://calymzyciem.pl/forum/.

„Forum o wychowaniu” jest wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Organizacje te są objęte wsparciem Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, dla którego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest instytucją zarządzającą.