26 października 2022

NameExoWorlds 2022 – wymyśl nazwy dla planet i gwiazd

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) prowadzi globalny konkurs NameExoWorlds 2022 na nazwy dla planet pozasłonecznych i ich gwiazd. Konkurs jest skierowany w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej.

Zgłoszenia można nadsyłać zespołowo (a nie indywidualnie). Zespoły mogą być złożone z uczniów, nauczycieli, miłośników astronomii, astronomów. W zespole nie muszą występować osoby z wszystkich tych kategorii, ale im więcej reprezentowanych kategorii, a tym lepiej.

Zespół powinien także zorganizować wydarzenie popularnonaukowe/edukacyjne związane z planetami pozasłonecznymi (forma wydarzenia dowolna). Bez tego kroku propozycja nazwy od zespołu nie będzie brana pod uwagę.

Procedura zgłoszenia swojego pomysłu na nazwy dla planet i gwiazd:

  1. Utworzenie zespołu złożonego z uczniów, nauczycieli, miłośników astronomii i astronomów (w skład zespołu nie muszą wchodzić osoby z każdej kategorii, ale im więcej kategorii będzie obecnych w zespole, tym lepiej).
  2. Przeprowadzenie wydarzenia popularnonaukowego związanego z planetami pozasłonecznymi.
  3. Wybieranie jednego z 20 systemów biorących udział w konkursie.
  4. Wymyślenie nazwy dla gwiazdy i planety w języku polskim oraz uzasadnienie propozycji po angielsku (maksymalnie 300 słów).
  5. Przygotowanie wideo na temat swojej propozycji w języku polskim, z angielskimi napisami, do 3 minut (wideo nie jest obowiązkowe, ale zalecane).
  6. Przygotowanie raportu z wydarzenia popularnonaukowego (do 300 słów plus zdjęcia lub filmy).
  7. Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz konkursu w terminie do 11 listopada 2022 roku.

Strona konkursu: https://www.nameexoworlds.iau.org

Informacja po polsku: https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/wymysl-nazwy-dla-planet-obserwowanych-przez-teleskop-jamesa-webba