25 października 2022

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

W dniu 21 września 2022 r. w Rzemieślniczym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2022/2023.

W spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Zielińska-Perczak i Ewa Pietraszek – starsi wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz dyrektorzy placówek organizujących turnusy: Andrzej Bilewski – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju, Jerzy Jabczuga – dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Szymon Nowak – wicedyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Małgorzata Stachura – kierownik kształcenia praktycznego  w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

Podczas spotkania ustalono harmonogram turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na rok szkolny 2022/2023.

Załączniki