24 października 2022

Lista szkół województwa świętokrzyskiego zgłoszonych do wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie

Poniżej w załączniku publikujemy listę szkół województwa świętokrzyskiego zgłoszonych do wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Formularz zgłoszeniowy online zbierał od Państwa adresy mailowe, z których wysyłane były zgłoszenia. Adresy te będą adresami, na które wysyłane będą testy, klucze i inne informacje dotyczące konkursów. Proszę o uważne sprawdzenie danych. Korekty danych można dokonać przysyłając wiadomość na adres mailowy koordynatora WKP 2022/2023 (ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl).

Przypominamy o konieczności niezwłocznego dostarczenia do Kuratorium Oświaty w Kielcach Załącznika nr 2, zgodnie z § 5. 1 punkt 2 i 3 Regulaminu Ogólnego Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Załączniki

Lista szkół - WKP 2022/2023
Data: 2022-10-24, typ pliku: XLSX, rozmiar: 59 KB