9 marca 2012

Program stypendialny „Solidarni”

Fundacja Świętego Mikołaja uruchomiła program stypendialny „Solidarni”. Program stypendialny Solidarni stworzono po to, by budować solidarną więź między uczniami i absolwentami. Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla bardzo zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia dalszą edukację, rozwijanie talentów i umiejętności. W sierpniu uruchomimy zostanie portal internetowy, za pomocą, którego będzie można pomóc dzieciom i młodzieży w swoich dawnych szkołach.

Jak działa program Solidarni?

Wszystkie szkoły publiczne zaproszone są do przystąpienia do programu. Stypendia będą przyznawane przez same szkoły, które najlepiej znają swoich uczniów i ich potrzeby. Pieniądze będzie można wpłacać tylko na szkoły, które zgłosiły się do programu. Każda kolejna zgłoszona szkoła to szansa na wsparcie dzieci.