18 października 2022

Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

W dniu 14 października 2022 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyły się uroczyste Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół i placówek oświatowych przyjmowali życzenia, podziękowania za pracę i wkład w kształcenie i wychowanie młodzieży. Podczas obchodów uhonorowano pracowników oświaty z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy wraz z gratulacjami odebrali z rąk organizatorów wydarzenia- Wojewody Świętokrzyskiego Pana Zbigniewa Koniusza i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika- odznaczenia państwowe, resortowe , nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Kuratora Oświaty. Medale Komisji Edukacji Narodowej zostały wręczone przez dyrektora generalnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pana Sławomira Adamca. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in.: senator RP Pan Krzysztof Słoń, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Tomasz Jamka, Wicestarosta Kielecki Pan Tomasz Pleban, Prezydent Miasta Kielce Pan Bogdan Wenta i jego zastępca Pan Marcin Chłodnicki.

Podczas uroczystości swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.