25 października 2022

Zaproszenie na szkolenie „ Dziecko z cukrzycą”

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy
przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego

 

Informuję, że w dniu 14 listopada 2022 r. od godz. 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”)
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się szkolenie
pt.„Dziecko z cukrzycą”.

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego, w szczególności: dyrektorów, nauczycieli, pomocy nauczycieli, wychowawców świetlic.

Organizatorami IX edycji szkolenia są: Minister Zdrowia, Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Tematyka szkolenia obejmuje:

  1. Podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży.
  2. Metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna.
  3. Powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie.
  4. Problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia.
  5. Zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać za pośrednictwem formularza on-line do dnia 28 października 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.

Szkolenie jest nieodpłatne, a organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie udziału w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą” w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

 

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają:

Pani Irena Sobieraj – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach
(tel. 602 526 081),
e-mail: irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl

Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach
(tel. 500 015 455),

e-mail: elzbieta.szczesna@kuratorium.kielce.pl

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Załączniki

Ramowy program szkolenia - Dziecko z cukrzycą - 2022
Data: 2022-10-17, typ pliku: PDF, rozmiar: 63 KB