5 maja 2010

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

Regulamin Konkursu, Karty zgłoszeniowe oraz Informacja dla stypendystów i wyróżnionych znajdują się na stronie internetowej ministerstwa www.mswia.gov.pl  w zakładce: Wyznania religijne i mniejszości narodowe – Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2010 r.