12 października 2022

II ŚWIĘTOKRZYSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału
w II Świętokrzyskiej Olimpiadzie Przedszkolaka.

Rywalizacja sportowa organizowana jest dla publicznych
i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Zawody odbywać się będą w 3 etapach: gminnym, powiatowym
i wojewódzkim.

Planowany harmonogram zawodów:

  • – etap gminny: 15 października – 5 listopada 2022 r.
  • – etap powiatowy: 5–30 listopada 2022 r.
  • – finał wojewódzki: 7 grudnia 2022 r.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2016 i młodsze przynależące do jednej placówki, za zgodą prawnych opiekunów i nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych.

Każde przedszkole może zgłosić tylko 1 drużynę składającą się z 5 dziewczynek i 5 chłopców oraz 1 rezerwowej dziewczynki i 1 rezerwowego chłopca (10 +2 rezerwowych).

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rywalizacji znajdują się w Regulaminie II Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać za pomocą formularza elektronicznego:

Formularz zgłoszeniowy 1

Termin przesyłania zgłoszeń do 20 października 2022 r.

Organizator Turnieju: Świętokrzyski Kurator Oświaty

Osoby do kontaktu w sprawie Olimpiady:

 

Załączniki

Regulamin - II Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka
Data: 2022-10-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 433 KB