12 października 2022

VI Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych

Zadaniem w konkursie jest przeprowadzenie badania (ankieta, doświadczenie, …) na dowolny temat i na jego podstawie przygotowanie plakatu naukowego w wersji elektronicznej.

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół średnich
  • studenci studiów licencjackich lub szkół równoważnych

Zespoły uczniowskie powinny być złożone z 1-5 uczniów. Drużyny reprezentuje nauczyciel.

Etap krajowy konkursu:

  • Rejestracja zespołów do 15.12.2022 r. (informacja na stronie konkursu).
  • Wysłanie plakatu przez nauczyciela do krajowego koordynatora konkursu do 10.01.2023 r.
  • Ogłoszenie listy laureatów konkursu w dniu 10.02.2023 r.
  • Gala wręczenia nagród planowania jest 15.04.2023 r.

Etap międzynarodowy konkursu:

  • Prace laureatów pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej biorą udział we współzawodnictwie międzynarodowym.
  • Informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 64 Światowym Kongresie Statystyki, który odbędzie się w lipcu 2023 w Kanadzie.

Kontakt: