12 października 2022

Bezpłatne szkolenie on-line przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu „Historia i społeczeństwo” w liceach ogólnokształcących

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza nauczycieli historii, WOS oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie on-line, przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu „Historia i społeczeństwo” w liceach ogólnokształcących.

Szkolenia składa się z cyklu trzech comiesięcznych spotkań trwających trzy godziny zegarowe w czwartki 27.10, 24.11 i 15.12.2022 o godzinie 17.00.

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Zostaną omówione kwestie dotyczące funkcjonowania państwa i jego ustroju, modele państwa demokratycznego, a także relacje między społeczeństwem a narodem (naród obywatelski a naród kulturowy, prawa mniejszości, prawa człowieka a prawa obywatela).

Drugie spotkanie będzie dotyczyć ważnym wydarzeniom z powojennej historii powszechnej. Prowadzący przedstawi m.in. powstanie sowieckiej strefy wpływów w Europe Środowo-Wschodniej, a także największe wstrząsy polityczne, które miały miejsce w krajach komunistycznych do 1989 roku.

Trzecie spotkanie będzie obejmować zagadnienia z powojennej historii Polski. Zostanie omówiony proces sowietyzacji kraju po 1944 roku, a także najważniejsze wydarzenia, podczas których dochodziło do sprzeciwów wobec komunistycznej władzy.

Szkolenie poprowadzi Maciej Podbielkowski – wieloletni wykładowca akademicki w Instytucie Historycznym UW i nauczyciel w warszawskich szkołach, a obecnie ekspert Działu Edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego.

Szkolenie będzie realizowane za pomocą Microsoft Teams.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: szkolenie@1944.pl (do końca 25.10).