12 października 2022

Bezpłatny program treningowy „Mapy Myśli w Krainie Neuronów”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosko w Lublinie realizuje projekt Społeczna Odpowiedzialność Nauki „Mapy Myśli w Krainie Neuronów”.

Projekt ma na celu rozwój umiejętności poznawczych, który jest kluczowy dla procesu edukacji. Jakość procesów poznawczych ucznia jest podstawą jego sukcesów szkolnych. Procesy poznawcze są powiązane z neuroplastycznością mózgu. Sama zaś neuroplastyczność mózgu może być stymulowana odpowiednimi ćwiczeniami i treningami.

Efektem pracy specjalistów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu jest program treningowy „Mapy Myśli w Krainie Neuronów”. Jest to propozycja 25 zajęć, które mogą zostać zrealizowane z uczniami szkoły podstawowej, w tym również z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje: https://omp.academicon.pl/wa/catalog/book/mapy-mysli