29 kwietnia 2010

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Poznań zaprasza najzdolniejszych maturzystów z całego kraju do podjęcia studiów na poznańskich uczelniach. W ramach Programu „Akademicki Poznań” Miasto realizuje III edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Tytuł laureata lub finalisty wybranej olimpiady oraz deklaracja podjęcia studiów w Poznaniu to jedyne warunki, aby ubiegać się o stypendium. Lista olimpiad, których laureaci i finaliści mogą starać się o stypendium, dostępna jest na stronie www.poznan.pl/studia

O tym, kto otrzyma stypendium, decyduje prezydent miasta, w oparciu o opinię Rady Zarządzającej Programu „Akademicki Poznań”. W skład Rady wchodzą czołowi przedstawiciele poznańskiego środowiska akademickiego, reprezentujący różne dziedziny naukowe.

Stypendia mają wymiar nie tylko finansowy, ale także prestiżowy. Kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł „Stypendysty Miasta Poznania”. W dotychczasowych dwóch edycjach programu ze stypendium skorzystało łącznie 45 osób. 

Stypendia przyznawane są na jeden rok akademicki – od października do czerwca. Wnioski (w formie papierowej i elektronicznej) można składać do 21 czerwca br. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.