13 października 2022

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy Oświaty
województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wyrazy swojej wdzięczności i najwyższego uznania dla wszystkich nauczycieli, pedagogów, wychowawców i pracowników oświaty za nieocenioną pracę na rzecz kształcenia
i wychowania kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Pragnę serdecznie podziękować za Państwa pasję i entuzjazm, za mądre kształtowanie postaw i odważne podejmowanie niełatwych wyzwań współczesnego świata. Dziękuję za umiejętne rozbudzanie uczniowskiej ciekawości świata, inspirowaniu do rozwijania pasji i talentów.

Wyrażam wdzięczność za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud w mądrym  prowadzeniu swoich uczniów w świat wiedzy i nieodzownych w życiu umiejętności w realizacji wielkich marzeń i odważnych planów
w kreatywnej podróży pełnej możliwości i inspiracji.

Życzę Państwu – Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty dużo satysfakcji z wykonywanej pracy,
by Państwa pasja była dostrzegana i doceniana.  Nade wszystko życzę dobrego zdrowia i niezłomności
w realizacji wyznaczonych celów, planów osobistych i zawodowych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik