11 października 2022

Sprawozdanie z I szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2022 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 7 października 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 200, odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br.

Organizatorem szkoleń jest Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty. Szkolenia organizowane są od września 2016 roku w ramach wspomagania.

Pani Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty zainaugurowała VII cykl szkoleń. Ciepło powitała przybyłych dyrektorów i podkreśliła wagę wspomagania dyrektorów szkół i placówek w sprawowaniu przez nich nadzoru pedagogicznego.

Na spotkaniu obecni byli również: Pani Beata Niziołek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii oraz Pan Piotr Zimoch Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii.

W naradzie wzięło udział 89 dyrektorów. Szkolenie poświęcone było zmianom w prawie oświatowym od 1 września 2022 r. Pierwszą część szkolenia dotyczącą awansu zawodowego nauczyciela oraz oceny pracy nauczyciela według nowych zasad poprowadziła Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty, drugą część szkolenia dotyczącą  zadań specjalistów oraz zmian w statucie szkoły/placówki poprowadziła Pani Irena Sobieraj starszy wizytator Kuratorium Oświaty.

W trakcie spotkania dyrektorzy sygnalizowali nurtujące ich problemy. Część z nich została wyjaśniona na miejscu, natomiast inne będą poruszane podczas kolejnych spotkań.

Koordynatorami szkoleń są starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak, Pani Irena Sobieraj oraz Pani Renata Jędrzejewska.