28 kwietnia 2010

Uprawnienia laureatów olimpiad dla gimnazjalistów

Laureaci Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie, mają takie same uprawnienia jak laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych.