10 października 2022

Bezpłatne szkolenie online „Wstęp do Pedagogiki Nielinearnej. Nowy wymiar nauczania umiejętności sportowych.”

Placówka Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport zaprasza nauczycieli WF na bezpłatne szkolenie dotyczące nowych metod, zwiększających skuteczność nauczania umiejętności sportowych.

Temat szkolenia: Wstęp do Pedagogiki Nielinearnej. Nowy wymiar nauczania umiejętności sportowych.

Termin: 8.11.2022, godz. 20.00

Formuła: Online

Opis: Nieprzewidywalność rywalizacji sportowej nakłada na zawodnika znacznie większe wymagania,
niż realizowanie wyuczonej techniki. Powtarzanie rozwiązań (zamiast ekspozycji na problemy) nie
prowadzi do tworzenia się funkcjonalnych połączeń pomiędzy sytuacją (informacją) a rozwiązaniem
(ruchem). Spędzanie dużej ilości czasu na kształtowaniu „techniki” jest nie tylko mało atrakcyjne dla
uczniów/zawodników, ale także mało skuteczne. Pedagogika nielinearna wprowadza nowe podejście
do nauczania umiejętności sportowych.

Szczegóły znajdują się na stronie: nielinearna.coachingsport.pl