10 października 2022

II edycja konkursu Stwórz ustawę, zmieniaj prawo

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa. Konkurs daje uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego i zdobycia wiedzy o procesie legislacyjnym w praktyce.

Każda ze szkół może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Drużyny Legislacyjne mogą liczyć od 3 do 10 uczniów. Pracą każdej drużyny powinien kierować opiekun, którym może być jedynie nauczyciel uczniów z danej drużyny. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Podczas II etapu konkursu Drużyny Legislacyjne, których projekty zostaną zakwalifikowane, będą miały za zadanie argumentować zasadność swojego projektu legislacyjnego przed Komisją Konkursową.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo