7 października 2022

Ogólnopolski test kompetencji cyfrowych online skierowany do uczniów i  nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej

Obecnie trwa, przeprowadzana w Polsce przez Związek Cyfrowa Polska, pierwsza edycja ogólnopolskiego testu kompetencji cyfrowych online skierowanego do uczniów i nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie badanie prowadzone jest w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej (w Czechach, na Słowacji i Węgrzech). Test ma na celu sprawdzenie poziomu kompetencji w obszarach takich jak:

  • internet,
  • bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
  • narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
  • narzędzia biurowe,
  • zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

W ubiegłym roku szkolnym organizowano lekcje pokazowe IT Fitness Test w szkołach w województwach dolnośląskim, podlaskim, małopolskim oraz lubelskim we współpracy z przedstawicielami władz lokalnych oraz przy udziale Pana Dariusza Piontkowskiego, Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pana Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pani Justyny Orłowskiej, Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, oraz Pana Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Finansów. Spotkania te cieszyły się nie tylko zainteresowaniem szkół, ale także lokalnych i ogólnokrajowych mediów, które relacjonowały przebieg lekcji pokazowych IT Fitness Test.

W bieżącym roku do udziału w teście zaproszono wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w kraju, a od 4 kwietnia udział w nim wzięło już tysiące uczniów i nauczycieli z całej Polski. Na prośbę przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizator podjął decyzję o przedłużeniu trwania projektu w Polsce. IT Fitness Test dostępny będzie do 31 października 2022 r. Pozwoli to ocenić poziom istotnych dla dalszej nauki umiejętności wśród uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadpodstawowych oraz sprawdzić, czy uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych dysponują umiejętnościami niezbędnymi do kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych i wykorzystać rozpoczynający się rok szkolny na ich rozwój.

Szkoły najbardziej zaangażowane w badanie kompetencji cyfrowych swoich uczniów będą rywalizować o nagrodę w postaci budowy i konfiguracji kompletnej sieci internetowej w całej placówce.

IT Fitness Test 2022 objęty został patronatem honorowym Ministra Edukacji i  Nauki, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, a także Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Badanie stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie umiejętności cyfrowych w  edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym, które gwałtownie wzrosło w czasie pandemii COVID-19, a także na niedostateczne tempo ich rozwoju i potrzebę walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Aby możliwe było podnoszenie umiejętności cyfrowych Polaków, konieczne jest, w pierwszej kolejności, dokładnie zbadanie ich poziomu ze wskazaniem obszarów, w których konieczny jest ich rozwój.

Państwa zaangażowanie pozwoli osiągnąć możliwie najwyższą frekwencję, a w efekcie dokładniejszy obraz stanu umiejętności cyfrowych w polskich szkołach, i umożliwi uzyskanie wielu cennych informacji niezbędnych do kształtowania polityki edukacyjnej w tym zakresie.

Więcej informacji o IT Fitness Test 2022 znajduje się na dedykowanej stronie internetowej www.itfitness.eu/pl.