7 października 2022

Konkurs dramaturgiczny

Fundacja Teatr 21 w ramach programu „Współdzielimy przestrzeń” ogłasza konkurs dramaturgiczny na teksty dla młodzieży, pisane z myślą o wystawieniu w szkołach.

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 16-26 lat. Teksty powinny być pisane dla jednego aktora/jednej aktorki, objętość maksymalna do 40.000 tysięcy znaków, powinny zakładać przebieg spektaklu w trakcie jednej godziny lekcyjnej (45 minut). Jury przyzna dwie równorzędne nagrody po 10.000 zł. Spektakle będą prezentowane w wybranych szkołach w 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października.

Szczegółowe informacje na stronie https://teatr21.pl/wspoldzielimy-przestrzen