7 października 2022

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim/Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim/Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

Przewodnicząca- starszy wizytator Ewa Pietraszek

ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; 41 342 18 20

Zastępcy przewodniczącego:

Małgorzata Skrzypczak- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Andrzej Jakubiec- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Małgorzata Lipa- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Lista Rzeczników Dyscyplinarnych dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

Rzecznik Dyscyplinarny – starszy wizytator Urszula Bielejec-Omietańska

urszula.bielejec@kuratorium.kielce.pl; 41 342 16 29 ;41 386 18 15

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

Anna Bilewska- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Barbara Krzemińska- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Elżbieta Szczęsna- Kusak- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Sławomir Krzysztofik- wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Aneta Drypa- wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach