6 października 2022

„Rosnę z matematyką” – II edycja programu grantowego mFundacji dla przedszkoli

Startuje II, ogólnopolska, odsłona programu grantowego Fundacji mBanku „Rosnę z matematyką”. Na dofinansowanie edukacji matematycznej dzieci przedszkolnych w wieku 3-7 lat przeznaczymy 0,5 mln złotych.

Wnioski o grant w wysokości od 2 do 5 tys. PLN można składać na stronie www.rosnezmatematyka.pl do 20 października br.

Program „Rosnę z matematyką” ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych
u najmłodszych dzieci. W naturalny sposób, poprzez zabawę i angażujące zajęcia w grupach fundacja chce oswajać dzieci z matematyką i pokazywać, że jest ona w naszym codziennym życiu niemal na każdym kroku. Inicjatywa mFundacji zachęca również do włączenia się w proces edukacyjny rodziców
i opiekunów, a także promuje dobre praktyki w tym zakresie wśród nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Do programu można zgłaszać edukacyjne zajęcia matematyczne dla dzieci. Mogą to być np. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, konkursy na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, propozycje materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki, czy warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i osób z najbliższego otoczenia dziecka na temat rozwoju kompetencji matematycznych.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zrealizowane między 16 stycznia 2023 r. a  30 czerwca 2023 r i powinny trwać od 2 do 4 miesięcy.

Program „Rosnę z matematyką” przeznaczony jest dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi lub klasami „zerowymi”, organizacji pozarządowych prowadzących przedszkola i/lub szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi realizujące edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym. O dofinansowanie mogą ubiegać się także zespoły nieformalne, takie jak grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców, których partnerem jest organizacja pozarządowa. Pilotażowa edycja konkursu w ubiegłym roku obejmowała województwa mazowieckie i łódzkie. Dofinansowano w niej 40 projektów na kwotę niemal 200 000 PLN.