5 października 2022

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – wrzesień 2022 r.

W miesiącu wrześniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu wrześniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1.  Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1 szkoła ponadpodstawowa – 1

 

2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 1 placówka oświatowa – 1
3. Kontrola związana z procedurą dokonywania oceny pracy dyrektora – 5

 

przedszkole – 1

szkoła ponadpodstawowa – 1

placówka oświatowa – 3

4. Inne – 2, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego uczniów,

– organizacja pracy szkoły/placówki.

szkoła podstawowa – 1

placówka oświatowa – 1

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • Rzecznika Praw Dziecka
1
  • rodziców
2
  • innych podmiotów
5