5 października 2022

NOT: Konkurs „Młody Innowator 2022/2023”, Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna w roku szkolnym 2022/2023 kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę i naukę.

XVI edycja konkursu „Młody Innowator” pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Szczegółowe informacje na stronie: https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/xvi-edycja-konkursu-mlody-innowator-20222023?department=centrala

Olimpiada Wiedzy Technicznej. Jej celem jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką, rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie podstaw społecznych wśród młodzieży. Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Więcej informacji o Olimpiadzie znajduje się na stronie https://owt.enot.pl/ Olimpiada odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.