4 października 2022

Zarządzenie nr 451.2022 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych oraz Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2022-2023

Załączniki