4 października 2022

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXIV Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności.

W roku szkolnym 2022/2023 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego.

Laureaci finału Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.zsps.poznan.pl/index.php/wazne-terminy/