28 września 2022

Relacja z narady z dyrektorami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa świętokrzyskiego

26 września 2022 w Starostwie  Powiatowym w Kielcach odbyła się narada z dyrektorami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa świętokrzyskiego.

Organizatorem powyższego przedsięwzięcia był Pan Kazimierz Mądzik –  Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Pan Mirosław Gębski – Starosta Kielecki. W imieniu Starosty Kieleckiego uczestników narady powitał Pan Cezary Majcher – Członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Naradę rozpoczęła swoim wystąpieniem Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, która podkreśliła szczególną rolę poradni w realizacji zadań związanych z wsparciem dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto zaprosiła dyrektorów i specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych do aktywnego włączenia się w realizację projektu grantowego  Szkolenia  i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim.

Podczas narady omówione zostały zagadnienia dotyczące założeń projektu Szkolenia  i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim oraz roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w kontekście organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Temat współpracy szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w kontekście racji czy relacji przedstawiła Pani Małgorzata Majta – pedagog w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w  Kielcach, doradca metodyczny w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

W ramach panelu dobrych praktyk zaprezentowane zostały efekty projektu Erasmus+ Akademia specjalnych potrzeb edukacyjnych  realizowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne powiatu kieleckiego.