23 września 2022

Zdrowie psychiczne uczniów w czasach kryzysu – zaproszenie na konferencję

Konferencja obędzie się stacjonarnie 28 września 2022 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego Kielcach,
ul. Uniwersytecka 7 (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, aula B4).

Organizatorem konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wykłady poprowadzą: Ewelina Zimna, kierownik Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Kielcach (tzw. I poziom referencyjny), Małgorzata Słowik-Kózka, psycholog z tego Ośrodka, a także Tomasz Bilicki – certyfikowany interwent kryzysowy, pedagog i psychoterapeuta.

Tematyka konferencji wpisuje się w realizację drugiego kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023: „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.

Logowanie na konferencję:

https://scdn.pl/8-frontpage/1101-konferencja-zdrowie-psychiczne-uczniow-w-czasach-kryzysu