22 września 2022

Ocena pracy dyrektora szkoły od września 2022 r. – wzory dokumentów

Załączniki

Arkusz samooceny dyrektora szkoły bez pensum dydaktycznego
Data: 2022-09-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 128 KB
Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły
Data: 2022-09-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 127 KB
Rozporządzenie MEiN w sprawie oceny pracy nauczycieli
Data: 2022-09-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 248 KB