20 września 2022

III edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Szanowni Państwo,

mam bardzo dużą przyjemność przekazać,  że rozpoczęliśmy zapisy szkół do III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. Będzie ona czerpać z zasad zorganizowanego przez Fundację na rzecz Praw Ucznia  w roku szkolnym 2019/2020 Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia. Olimpiada składać się będzie z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego. Tegoroczną edycję wspierają (lista na ten moment nie jest zamknięta
i może się poszerzyć w trakcie kolejnych etapów Olimpiady):

1. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

2. Naczelna Rada Adwokacka.

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu upoważniony do reprezentowania w tej sprawie całego sądownictwa administracyjnego.

4. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. 5. prof. dr hab. Robert Grzeszczak, WPiA UW, Przewodniczący KNP PAN.

Jak co roku, przewidziane zostały nagrody rzeczowe oraz dla najlepszej piątki nagrody finansowe w wysokości, na ten moment, 3000 zł do podziału na te 5 osób (kwota ta może jeszcze ulec zwiększeniu). Zgłoszenie szkoły (do pobrania poniżej) należy przesłać do 10 października 2022 r. do godziny 15:00 (z dopuszczalnymi drobnymi opóźnieniami) na adres e-mail: olimpiada@prawaucznia.pl. Sam etap szkolny odbędzie się natomiast 12 października 2022 r. o godzinie 10:00. Pytania przygotuje Fundacja oraz zaproszeni do współpracy eksperci w dziedzinie praw dziecka lub ucznia. Następnie odbędzie się etap wojewódzki polegający na przygotowaniu pracy pisemnej albo materiału wideo na temat: „Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich?”. Wymagania merytoryczno-techniczne określa Regulamin, do którego link poniżej.
W wyniku oceny prac z etapu wojewódzkiego wyłonionych zostanie 30 finalistów i finalistek, którzy i które spotkają się 15 marca 2022 r. i zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi praw ucznia w formie egzaminu ustnego. Wszystkie konieczne dokumenty, szczegóły oraz regulamin Olimpiady znajdują się na stronie internetowej Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Tu link do tej podstrony: http://prawaucznia.pl/iii-edycja-olimpiady-wiedzy-o-prawach-ucznia/