20 września 2022

KONKURS Matużytkownicy STEAM

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów konkursu Matużytkownicy – Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz marki Casio zwracam się z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o konkursie „Matużytkownicy” do szkół, nauczycieli i uczniów.Matużytkownicy to ogólnopolski, trzyetapowy konkurs naukowy o innowacyjnej formule zespołowej. Udział w zmaganiach mogą brać szkoły podstawowe i średnie z całego kraju. Konkurs jest bezpłatny.

Główne zasady konkursu:

 • Szkoły reprezentowane są przez zespoły uczniów w dowolnym wieku i o dowolnej liczebności nie mniejszej niż 3 os.
 • Uczniowie wybierają jeden z trzech realistycznych problemów badawczych zaproponowanych przez jury. Zadaniem uczestników jest opracowanie i przedstawienie dwóch alternatywnych rozwiązań a następnie wybranie i uzasadnienie wyboru ich zdaniem lepszego rozwiązania.
 • Do rozwiązania problemu uczniowie mogą wykorzystać metody takie jak analiza matematyczna, badania, eksperymenty, burze mózgów, research, modelowanie oraz wiele innych.
 • Podczas pracy nad projektem uczniowie nie tylko opracowują rozwiązanie problemu, ale muszą także wykazać się umiejętnością pracy zespołowej m.in.: organizacji zespołu z uwzględnieniem ról i kluczowych kompetencji uczestników, doboru metod i narzędzi pracy zespołowej, koordynowania i dokumentowania swoich działań, krytycznej oceny swojej pracy, różnych form prezentacji procesu oraz wypracowanych wyników.

Celem konkursu Matużytkownicy jest promocja edukacji STEAM oraz matematyki jako przedmiotu kluczowego w poznawaniu i rozumieniu świata oraz rozwijaniu pozostałych dziedzin nauki. Stawiając uczniów wobec realistycznych, pragmatycznych problemów i dylematów chcemy pokazać im, że matematyka nie musi być nauką abstrakcyjną – wręcz przeciwnie, kompetencje, które nabywają ucząc się tego przedmiotu są przydatne  w życiu codziennym i będą kluczowe w pracy naukowej i zawodowej w wielu dziedzinach. Innowacyjna formuła zespołowa, bez ograniczenia wieku uczestników oraz liczebności zespołów reprezentujących szkołę, na którą się zdecydowaliśmy, uzasadniona jest względami dydaktycznymi oraz wychowawczymi. Chcemy, aby praca nad zadaniem konkursowym w jak największym stopniu przypominała swoją formą metody wypracowywania innowacji w jednostkach naukowych oraz ośrodkach biznesowych. Dzięki niej uczniowie będą mieli okazję do namysłu nad swoimi kompetencjami oraz budowy zespołów opartych na zróżnicowanych i uzupełniających się umiejętnościach ich członków. Mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na ich ocenę własną oraz dalsze wybory edukacyjne i zawodowe.

Nad kształtem konkursu, treścią zadań konkursowych oraz procesem wyboru laureatów czuwa jury złożone z uznanych ekspertów, w którego skład wchodzą dydaktycy, autorzy podręczników i wykładowcy akademicy:

 • dr Agnieszka Herma, ekspertka, dydaktyk, Bielsko-Bielski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • dr Marcin Karpiński, autor, redaktor, wykładowca, Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr inż. Michał Zwierzyński wykładowca, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 • dr inż. Rajmund Stasiewicz wykładowca, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” Politechnika Białostocka,
 • Adam Makowski, nauczyciel, autor, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,
 • Piotr Piskorski, nauczyciel, autor,
 • Anna Szydłowska, manager, specjalistka ds. kampanii edukacyjnych, Casio.

Konkurs objęło swoim patronatem Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

W konkursie wyłonionych zostanie m.in. 16 szkół (po jednej z każdego województwa), które nagrodzone zostaną zestawami zaawansowanych kalkulatorów naukowych na wyposażenie pracowni szkolnej. Wśród innych nagród znalazły się m.in. instrumenty muzyczne oraz zegarki.

Termin składania prac w pierwszym etapie upływa 28.10.2022 r. 

Regulamin, wymagania konkursowe, terminy składania prac w kolejnych etapach i inne informacje o konkursie dostępne są na stronie educasio.pl/konkurs  

Jesteśmy przekonani, że Matużytkownicy to konkurs, który aktywnie wpływa na popularyzowanie matematyki i nauki przedmiotów ścisłych oraz wspiera kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.  Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się dotrzeć z informacją o tej inicjatywie i zachęcić do udziału w zmaganiach jeszcze większą liczbę szkół.