28 września 2022

Konsultacje wojewódzkie. Panel dyskusyjny Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa świętokrzyskiego

Od 2016 roku przy Ministrze Edukacji i Nauki działa Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

21 października 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Nowiny w godzinach od 10.00 do 13.35 odbędzie się panel dyskusyjny „Polska XXI wieku” z udziałem m. in. osób wchodzących w skład ministerialnej Rady Dzieci i Młodzieży, przedstawicieli młodego pokolenia. Po panelu dyskusyjnym będzie miała miejsce dyskusja nad rozwiązaniami problemów dotyczących hejtu, przemocy, oszustwa oraz zaburzeń relacji międzyludzkich, rozproszenia uwagi i braku koncentracji oraz zdrowia psychicznego w szkołach.

Zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o rozpropagowanie wśród uczniów zaproszenia na powyższe przedsięwzięcie.

Z jednej szkoły w spotkaniu może wziąć udział nie więcej niż dwoje uczniów oraz opiekun.

Rejestracji on-line dokonuje dyrektor szkoły. Ilość miejsc ograniczona.

Formularz rejestracyjny

Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną jest jednoznaczne z potwierdzeniem obecności na spotkaniu uczniów wraz z opiekunem. Uczestnicy przyjeżdżają na spotkanie na własny koszt.

Osobą uprawnioną do kontaktu w przypadku pytań i wątpliwości jest: Renata Jędrzejewska – starszy wizytator, tel. (41) 342 16 24, e-mail renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl.

Z góry dziękuję za wyrażenie chęci współdziałania w ramach realizacji tego przedsięwzięcia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Agenda - województwo świętokrzyskie
Data: 2022-10-20, typ pliku: PDF, rozmiar: 326 KB