13 września 2022

IPN w Łodzi: Konkurs literacki Władysław Bartoszewski i Rada Pomocy Żydom „Żegota”

W związku z uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiającą rok 2022 r. Rokiem Władysława Bartoszewskiego oraz 80. rocznicą powołania Rady Pomocy Żydom „Żegota” Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Władysław Bartoszewski i Rada Pomocy Żydom „Żegota” na tle historii losów obywateli polskich w latach 1939-1945”.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową lub gazetkę szkolną poświęconą tematowi konkursu. W drugim opracowują w ciągu 48 godzin odpowiedzi na zestaw pytań otwartych. Etap finałowy ma formę turnieju wiedzy online.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 października 2022 r.

Więcej informacji na stronie: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/lodz/konkursy-i-projekty/turniej-wiedzy-patron-r/170090,Wladyslaw-Bartoszewski-i-Rada-Pomocy-Zydom-Zegota.html