13 września 2022

Konkurs literacki „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”

Fundacja „Nasza Solidarność” serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”.

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie życiorysu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na tle ważnych dla Polski i związku zawodowego NSZZ Solidarność wydarzeń.

Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określa regulamin konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami. Termin nadsyłania prac: do 7 października 2022 r.

Załączniki

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
Data: 2022-09-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 161 KB
Załącznik nr 1- metryka
Data: 2022-09-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 94 KB
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2022-09-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 109 KB
Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny
Data: 2022-09-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 169 KB