12 września 2022

MEN już w 2020 roku informował. 25 to maksymalna liczba dzieci w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego

System Informacji Oświatowej

W związku z mnożącymi się pytaniami w sprawie limitu dzieci możliwych do wykazania w punktach przedszkolnych uprzejmie informuję, że już w 2020 roku ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej informowało:

  • Zarówno w punkcie przedszkolnym, jak i zespole wychowania przedszkolnego maksymalna dopuszczalna liczba dzieci to 25.
  • Niedopuszczalne jest prowadzenie innej formy wychowania przedszkolnego, w której są np. 2 grupy po 25 dzieci.
  • Od dnia 1 września 2020 r. wszystkie punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego powinny działać z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
  • Okres przystosowawczy upłynął z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inne-formy-wychowania-przedszkolnego