8 września 2022

Konkurs na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego OSP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP), korzystających ze środków transportu indywidualnego.

W pracach konkursowych liczyć się będzie idea, koncepcja, pomysł. Oprócz rozwiązań inżynieryjno-technicznych dodatkowo punktowane będą rozwiązania miękkie, z zakresu usprawnień organizacyjnych, ergonomicznych, formalno-prawnych.

Regulamin konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się pod linkiem: https://cwod.wim.wat.edu.pl/ogloszenie-o-konkursie/