24 marca 2010

Wyniki Komisji Odwoławczej dla Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla szkół podstawowych.

Komisja Odwoławcza dla Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla szkół podstawowych informuje, że do listy laureatów tego konkursu zakwalifikowała sie Paulina Białek ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, nauczyciele prowadzacy: Alina Strzelwecka i Jolanta Prokop.

Inne osoby składające odwołania nie zakwalifikowały się na listę laureatów.