22 września 2022

Ankieta „Informacja o liczbie przyjętych uczniów (Ukraina) do szkół i placówek oświatowych na terenie woj. świętokrzyskiego”

Panie, Panowie Dyrektorzy
przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych
na terenie województwa świętokrzyskiego

W związku z przyjmowaniem do szkół i placówek uczniów/uchodźców z terenu Ukrainy zwracam z prośbą o przekazywanie bieżących danych dotyczących liczby przyjętych uczniów.

Ankietę wypełniają TYLKO dyrektorzy, którzy przyjęli uczniów do swoich placówek po 01.09.2022 r.

Ważne! Aktualizacji wpisów proszę dokonywać w przypadku, gdy zostaną przyjęci nowi lub odejdą zapisani uczniowie.

Przez aktualizację rozumiemy każdy kolejny wpis (dotyczy to dyrektorów, którzy dokonali już wpisu do 08.09.2022 r. Pozostali dyrektorzy wybierają opcję PIERWSZE ZGŁOSZENIE).

Ewentualne pytania w sprawie ankiety proszę kierować do st. wizytatora Jacka Staromłyńskiego:
e-mail: jacek.staromlynski@kuratorium.kielce.pl
telefon: (41) 342-15-36

link do ankiety

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik