7 września 2022

Spotkanie byłych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza na stacjonarne spotkanie osoby uczestniczące w projekcie wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy zakończyli już swoje mobilności i w ostatnim roku wrócili do kraju. Trenerzy prowadzący spotkanie pozwolą spojrzeć z dystansu na doświadczenie, przedstawią możliwości, z których można skorzystać po zakończeniu projektu. Ważnym elementem spotkania będzie przestrzeń do wymiany myśli i spostrzeżeń wśród wszystkich uczestników spotkania.

Spotkanie odbędzie się 02.12.2022 r. w Konstancinie – Jeziornie i skierowane jest do osób, które:
– ukończyły swój projekt wolontariatu między grudniem 2021 a listopadem 2022,
– chciałyby jeszcze raz spojrzeć na swoje doświadczenie z dystansu,
– są zainteresowane poznaniem innych wolontariuszy,
– zastanawiają się: “Co dalej?”

Dokładna lokalizacja, w której odbędzie się szkolenie, zostanie przekazana wraz
z potwierdzeniem uczestnictwa. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych ponosi Narodowa Agencja.

Szczegóły oraz link do zgłoszeń udostępniony zostanie na stronie www.eks.org.pl