7 września 2022

XIII edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” – podsumowanie

W dniu 6 września 2022 r. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się XIII edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współudziale Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej, z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

W uroczystości wzięło udział około 1640 uczniów klas pierwszych reprezentujących 68 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat bezpieczeństwa, a policjanci, strażacy i żołnierze praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt. Dzieci miały możliwość oglądania wozów pożarniczych, policyjnych i wojskowych, sprzętu jakim posługują się strażacy podczas akcji, pokazu motocykli, pokazu tresury psów policyjnych (przewodnicy wraz ze świetnie wyszkolonymi czworonogami prezentowali ich umiejętności).

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk poświęcił dzieciom tornistry i przybory szkolne oraz pobłogosławił na progu nauki szkolnej. Uczniowie otrzymali odblaski ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Wydawnictwo „Jedność” ufundowali materiały szkolne.Nauczyciele z Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Chmielniku z Zakładu Doskonalenia Zawodowego zaprezentowali stoisko przy którym dzieci miały możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze eksperymentalnym.Piekarnia „Białogon” dostarczyła dzieciom słodki poczęstunek, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zapewniły wodę z sokiem z saturatora.Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili Pani Marta Sornat wraz z Panem Cezarym Terczyńskim  z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie i Pani Katarzyna Kramarczyk z Zumba Kids. Spotkanie przebiegło bezpiecznie, atrakcyjnie i sprawnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu: Policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Wolontariuszy i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach, Pana Dariusza Misiorowskiego – Kierownika Hali Legionów oraz jego pracowników, Pani Dyrektor Marty Solnicy i pracowników Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Nauczycieli i opiekunów klas I z przybyłych szkół.

Serdecznie dziękuję Państwu za pomoc przy organizacji XIII edycji przedsięwzięcia „Kochane Pierwszaki”. Wydarzenie z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.

                                                                                                                       Świętokrzyski Kurator Oświaty
                                                                                                                                Kazimierz Mądzik