6 września 2022

Ogólnopolski program „Polska Stolica Recyklingu”

Fundacja „Odzyskaj Środowisko” rusza z ogólnopolskim programem „Polska Stolica Recyklingu”. Program  dedykowany jest dla miast i szkół z miast, które uczestniczą w projekcie Elektryczne Śmieci. Jego główną ideą jest wzrost świadomości ekologicznej oraz propagowanie właściwych postaw na rzecz selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szkoła, która zbierze najwięcej punktów za zebrany ZSEE oraz baterie wygra 50.000 zł, natomiast miasto, które
zbierze największą masę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii uzyska zaszczytny tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu znajdują się w regulaminie, który zamieszczony jest na stronie www.polskastolicarecyklingu.pl