5 września 2022

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/ 2023

1 września 2022 r w hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023.

Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyski Kurator Oświaty przy współorganizacji Powiatu Skarżyskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego
w Skarżysku-Kamiennej, którą celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marek Solarczyk.

Po mszy św. pochód z pocztami sztandarowymi szkół i placówek oświatowych złożony z uczestników uroczystości udał się do hali sportowej, gdzie odbyły się dalsze części inauguracji.  W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści – Sekretarz Stanu Pani Anna Krupka i Poseł na Sejm RP Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Pani Katarzyna Nowacka, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty Pani Beata Niziołek, Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty Pani Zdzisława Wielguszewska, Jego Ekscelencja Ks.Biskup Marek Solarczyk, władze samorządowe Skarżyska-Kamiennej, przedstawiciele szkół oraz młodzież.

Organizatorzy i zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia środowisku oświatowemu z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego oraz wskazali kierunki rozwoju edukacji.

Podczas inauguracji zostały również wręczone nominacje na dyrektorów szkół, akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom skarżyskich szkół i placówek oświatowych, a także stypendia naukowe i sportowe.

Uroczystość uświetniły występy wokalne uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w
Skarżysku-Kamiennej oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej.