12 marca 2010

Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Radosna szkoła” w roku 2010