12 marca 2010

Lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach wieloletniego programu rządowego „Radosna szkoła” na rok 2010