2 września 2022

VI edycja szkolenia dla nauczycieli dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci „Tak dużo chciałbym Ci napisać…”

Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na VI edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci pt. „Tak dużo chciałbym Ci napisać…” – nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako niecodzienne źródło historyczne.

22 października 2022 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku odbędzie się szkolenie metodyczne w całości dedykowane pedagogom. Tegoroczna edycja o tytule „Tak dużo chciałbym Ci napisać… – nielegalna korespondencja więźniów KL Lublin jako niecodzienne źródło historyczne” będzie kolejną odsłoną cyklu spotkań dotyczących pozaszkolnej edukacji w poobozowych miejscach pamięci.

Celem wydarzenia jest ukazanie możliwości, jakie w kształceniu o czasach II wojny światowej stwarzają autentyczne i nieoczywiste świadectwa obozowe. Warsztaty oraz dyskusje będące główną częścią spotkania są okazją do zapoznania się z różnorodnymi metodami pracy z młodzieżą oraz szansą na wymianę edukacyjnych doświadczeń.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu, najnowsze wydawnictwo Muzeum, a także pakiet towarzyszący.

Szczegółowe informacje: https://www.majdanek.eu/pl/news/zaproszenie_do_udzialu_w_vi/1572